Soinka

13 tekstów – auto­rem jest Soin­ka.

"Był pier­wszym które­go po­kochała... Pier­wszym które­go po­całowała... Pier­wszym, który złamał Jej serce...""Mała uwa­ga o złama­nym ser­cu. To zaw­sze da się przeżyć. Zaw­sze. Nieważne, jak głębo­ko Cię zra­niono. W końcu zdro­wiejesz i odzys­ku­jesz pełną sprawność."


'Pożeg­na­nie la­ta' :) 

myśl
zebrała 14 fiszek • 8 kwietnia 2010, 15:53

Jes­teś jak ja­kiś er­ror... Ty­le, że w sercu... 

myśl
zebrała 23 fiszki • 22 stycznia 2010, 17:00

- Kiedy zo­baczyłem Cię pier­wszy raz, po­myślałem, że jes­teś taką szarą myszką.
- Jes­tem, wa­riuję od te­go wszys­tkiego, ale muszę próbo­wać... Na­wet mysz cza­sem gryzie. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 30 grudnia 2009, 20:30

Po­myślałam, że może za­pomnę o To­bie jeśli wmówię so­bie, że umarłeś... A co jeśli kiedyś gdzieś na Ciebie wpadnę? Po­myślę, że zmar­twychwstałeś ? 

myśl
zebrała 41 fiszek • 29 grudnia 2009, 19:37

' Kiedy już będziemy starzy, za­wiśniemy po­nad światem w ha­maku naszych wspom­nień (...) ' 

myśl
zebrała 12 fiszek • 24 grudnia 2009, 17:50

Zbiór ma swo­je do­pełnienie... Ja myślałam, że też mam swo­je, a oka­zało się ono zwykłym zbiorem pus­tym :| 

myśl • 23 grudnia 2009, 18:29

To nic, że czas przemija...
Miłość nie ustanie... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 22 grudnia 2009, 21:51

Po­wieki są po to, by nie pat­rzeć jak od­chodzisz na zawsze... 

myśl • 19 grudnia 2009, 18:04

Nadzieja jest ut­ra­pienia por­tem . 

myśl
zebrała 2 fiszki • 17 grudnia 2009, 20:28

'- Ja­ka piękna, wy­puśćmy ją.
- Nie.
- Dlacze­go nie?
- Bo jest ta­ka piękna.' 

myśl
zebrała 10 fiszek • 10 grudnia 2009, 08:18
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Soinka

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność